Tjänster

LIBELLO FRAKTBERÄKNINGTJÄNST VIA VÅR WEBBAPPLIKATION

Våra kunder har möjlighet att göra frakt- och ledtidsberäkningar i Libellos webbtjänst. Resultaten bygger på kundens tecknade fraktavtal med en eller flera transportleverantörer. Tjänsten presenterar de transportalternativ som är möjliga på valda destinationer och baserat på de fysiska förutsättningarna för godset såsom vikt och volym. En viktig del av fraktkostnaden är att alla gällande tillägg finns med. Vi hanterar alla typer av förekommande tillägg och ser till att ständigt utveckla programvaran för att alltid presentera en korrekt fraktberäkning utifrån marknadens förändrade förutsättningar. I tjänsten ingår att vi sköter alla uppdateringar som vanligtvis justeras månadsvis, t.ex. BAF, CAF och olja & valutatillägg. När fakturan från transportleverantören kommer kan våra kunder med enkelhet kontrollera att de har blivit rätt fakturerade och säkerställer att en denna direkta kostnad är korrekt.LIBELLO FRAKTBERÄKNINGSTJÄNST VIA VÅR INTEGRATION

Som kund får du möjlighet att göra frakt- och ledtidsberäkningar via vår integration som bygger på ”webbservices”. Den hanterar vår kommunikation för de integrationer vi har mot externa TA-system och affärssystem. Med det här konceptet kan våra kunder direkt vid bokning se den förväntade fraktkostnaden på den aktuella ordern. Det innebär att kunden på ett enkelt och systematiskt sätt kan följa upp transportkostnader och ledtider. Funktionalitet hos en del av de externa systemen innebär också att kunden kan erhålla en helt automatisk fakturakontroll när transportleverantörens fakturaunderlag läses in i systemen. Dessa fakturaunderlag matchas sedan mot den förväntade fraktkostnaden som är beräknad av Libello.LIBELLO ANALYS/SIMULERINGSTJÄNST

Vi erbjuder våra kunder hjälp med analyser av transportleverantörers offerter med en befintlig sändningsstruktur som underlag. Kunden får ett ekonomiskt beslutsunderlag och kan se utfallet av en eller flera offerter. Tillsammans med de mjuka värden kan kunden fatta beslut om vilka eller vilken transportleverantör som är mest lämpad att skriva avtal med. Analysprocessen är ofta den inledande tjänsten Libello levererar och när kunden har gjort sina val kopplas de valda avtalen till vår fraktberäkningstjänst.